फॅक्टरी टूर

Standard Factory

मानक फॅक्टरी

Material warehouse

साहित्य गोदाम

Sewing workshop

शिवण कार्यशाळा

Inspection and packaging workshop

तपासणी व पॅकेजिंग कार्यशाळा

Finished products warehouse

तयार वस्तूंचे कोठार